ESIS

Instructiefilms ESIS

(met dank aan basisschool het Palet)

Administratie lestijden invoeren

Administratie jaarplanning invoeren

Leerkracht absenties invoeren

Leerkracht invoer van groepsplannen

Leerkracht registraties invoeren in het leerlingendossier

Leerkracht uitleg over toetsresultaten CITO

Leerkracht schoolrapport invoeren

Archiveren schoolrapporten