Archive - May 2013

Contact

Waarden 52, 3831 HD Leusden
T: + 31(0)6 11 750 893
E: info@teachingit.nl


Een goede overgang in ESIS naar het nieuwe schooljaar (jaarovergang)

Het laatste deel van het schooljaar is alweer gestart, de gebroken weken rondom 4 en 5 mei, hemelvaart en pinksteren geven aan dat we al weer naar de jaarovergang onderweg zijn.

Toch denkt u vast al aan de drukke laatste periode van het schooljaar 2012-2013. Krijgt u het allemaal weer voor elkaar?

Heeft u wellicht een beetje extra ondersteuning nodig?

Het is mogelijk de deskundigheid van TeachingiT in te zetten om de werkdruk in de laatste weken te verminderen en een goede start te maken in het nieuwe schooljaar.

Speciaal daarvoor is een aanbod voor u gemaakt.

Op locatie kan het volledige proces voor de jaarovergang met u worden gedaan of zelfs van u worden overgenomen, dit betreft dan de volgende onderdelen:

  1. Inrichting schoolstructuur voor het nieuwe jaar.
  2. Uitschrijving van leerlingen uit groep 8 (lijst met uitstroom moet dan wel bekend zijn)
  3. Jaarovergang en IBG (BRON) uitwisseling.
  4. Export en import naar CITO LOVS, SCOL en in overleg andere pakketten.
  5. Het klaarzetten van de groepsplannen voor het nieuwe jaar.
  6. Rapport migratie (indien aanwezig) Klaarzetten van de cijfer-invoerlijsten en digitale rapporten voor het nieuwe jaar.
  7. Inrichting leerlingendossiers nieuwe schooljaar (extra optie)
  8. Gebruikers en medewerkers (extra optie)

Kortom alles rondom de jaarovergang kan van u worden overgenomen. U kunt het ook zien als een ondersteuning van uw administratie.

Wilt u meer informatie bel dan met 0611750893 of klik hier.

HCO en TeachingiT gaan samenwerken in project De Haagse Scholen

TeachingIT gaat samenwerken met het HCO om groepsplannen in ESIS zowel inhoudelijk als technisch op de werkvloer te krijgen. De Haagse scholen krijgen binnenkort een aanbod waarbij maatwerk voor de scholen kan worden geleverd.

Dit kan betekenen dat het instrument ESIS technisch goed wordt ingericht door en de plannen inhoudelijk met uw school worden afgestemd. Om dit doel te bereiken is de 1e stap gezet. Theo Kostering van de Haagse Scholen zag in dat voor een administratieve lasten vermindering ESIS goed bruikbaar is, maar wat wil nu de Inspectie dat in de groepsplannen wordt opgeschreven? Aangezien in het verleden de inzet van TeachingiT succesvol is gebleken, is nu deze expertise ingezet om het proces naar verantwoorde lastenvermindering binnen de groepen te bewerkstelligen.

Doel:  Het optimaal benutten en afstemmen van datagegevens van leerlingen en school zodat inhoudelijk sterke analyses kunnen worden gemaakt die leiden tot kwalitatief hoogstaande plannen van aanpak, groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven die worden vastgelegd in het administratieprogramma.

Het digitale leerling-dossier krijgt hiermee meer inhoud en het programma moet de school en leerkrachten zodanig ondersteunen dat het door hen wordt ervaren als werkdruk verlagend.

De inhoudelijke en ICT ondersteuning worden hiermee op elkaar afgestemd. Binnenkort meer over dit project.

Indien u nu al meer informatie over dit project wilt ontvangen, neem dan contact op via het informatieformulier.