Weblog

HCO en TeachingiT gaan samenwerken in project De Haagse Scholen

Door: Harrie van der Sanden | op: 1 mei 2013 | 0 Reacties

TeachingIT gaat samenwerken met het HCO om groepsplannen in ESIS zowel inhoudelijk als technisch op de werkvloer te krijgen. De Haagse scholen krijgen binnenkort een aanbod waarbij maatwerk voor de scholen kan worden geleverd.

Dit kan betekenen dat het instrument ESIS technisch goed wordt ingericht door en de plannen inhoudelijk met uw school worden afgestemd. Om dit doel te bereiken is de 1e stap gezet. Theo Kostering van de Haagse Scholen zag in dat voor een administratieve lasten vermindering ESIS goed bruikbaar is, maar wat wil nu de Inspectie dat in de groepsplannen wordt opgeschreven? Aangezien in het verleden de inzet van TeachingiT succesvol is gebleken, is nu deze expertise ingezet om het proces naar verantwoorde lastenvermindering binnen de groepen te bewerkstelligen.

Doel:  Het optimaal benutten en afstemmen van datagegevens van leerlingen en school zodat inhoudelijk sterke analyses kunnen worden gemaakt die leiden tot kwalitatief hoogstaande plannen van aanpak, groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven die worden vastgelegd in het administratieprogramma.

Het digitale leerling-dossier krijgt hiermee meer inhoud en het programma moet de school en leerkrachten zodanig ondersteunen dat het door hen wordt ervaren als werkdruk verlagend.

De inhoudelijke en ICT ondersteuning worden hiermee op elkaar afgestemd. Binnenkort meer over dit project.

Indien u nu al meer informatie over dit project wilt ontvangen, neem dan contact op via het informatieformulier.