ESIS

Rapport definiëren

Het is  mogelijk de kennis die nodig is voor eventuele wijzigingen en aanpassingen van het rapport te onderwijzen binnen uw organisatie. Speciaal voor gebruikers van een digitaal LVS (Leerlingvolgsysteem) is meestal een Rapportage module aanwezig in het pakket. Informatie over deze module vindt u onder andere op:

Rapport voorbeeld in ESIS

http://www.rovict.nl/?main=EsisSchoolrapport

Parnassys schoolrapport voorbeeld

http://www.parnassys.nl/waarom/digitaal-schoolrapport.html

Via uw software leverancier kunt u de rapportmodule aanvragen. De kosten voor het gebruik van deze module is per leverancier verschillend. Bij de ene leverancier betaald u voor de volledige module en bij een andere bijvoorbeeld per leerling een bedrag per jaar.

Voorbeeld: De rapportmodule is gratis, u betaalt echter per leerling een bedrag van € 1,20 per jaar voor hosting (prijzen via verkoop van uw pakket). Dit is voor 300 leerlingen dus € 360.- per jaar.

Uit ervaring kunnen we aangeven dat het opzetten en inrichten van een digitaal rapport een behoorlijk ingrijpend proces is binnen de school.

Het maken van een digitaal rapport kent een aantal fasen.

 

1. Oriëntatie fase
  • Willen we een digitaal rapport gaan maken, welk instrument gaan we daarvoor gebruiken?
  • Welke resultaten gaan we gebruiken, methodetoetsen of eigen invoerlijsten?
  • Wat zijn de mogelijkheden van ons leerlingvolgsysteem?
 2. Ontwikkelen van visie en inhoud van het rapport

Nadenken over diverse onderdelen zoals.

  • Hoeveel rapporten per jaar?
  • Gaan we cijfers, letters, omschrijvingen en bijvoorbeeld CITO resultaten gebruiken?
  • Opzetten van een rapportplan voor diverse leerjaren of bouwen?
  • Welke resultaten gaan we gebruiken?
  • Hoe gaat het mee naar de ouders? (omschrijving van resultaten)
  • Wie gaat het rapport maken en onderhouden?
  • Hoe gaan we het afdrukken?

Met een eenvoudig stappenplan kom ik u hierbij helpen op school. De ervaring met het maken van rapporten binnen de bekende LVS systemen geeft de mogelijkheid hier een goede keuze in te maken.

Vaak is vanuit het bestuur één soort systeem aangeschaft en kunt u hier gebruik van maken. Het is dan ook mogelijk om vanuit het bestuur deze begeleiding te gaan bieden.

3. Invoeren van het rapport op school

Wanneer het raamwerk is ontwikkeld en het rapport is gemaakt komt het moment dat de medewerkers er mee aan het werk gaan.

Het opleiden en begeleiden van de medewerkers voor of tijdens de rapportperiode is cruciaal voor het succes van uw digitale rapportage. Daarom organiseert TeachingIT een workshop om de medewerkers op een enthousiaste manier aan het werk te laten gaan met het rapport dat speciaal voor uw school is gemaakt. (we gaan dus uit van de bestaande pakketten en niet een nieuw aan te schaffen rapport).

Wanneer het rapport door TeachingIT is gemaakt is het ook nog mogelijk om tijdens of na de workshop aanpassingen te verrichten aan het rapport.

4.  Wijzigingen en aanpassingen in het rapport

Na de eerste ronde digitale rapportage komen reacties van team en ouders. Het rapport kan op basis van deze reacties worden aangepast. Bij de opleiding van de medewerkers wordt ook aandacht besteed aan een mogelijke operator voor het rapport.

5. Meerdere toets periodes

Tussen de rapporten zit vaak een lange periode, een soort rapportspreekuur is dan mogelijk om de leerkracht weer even een update te geven en vragen te beantwoorden.

De kosten voor het begeleiden zijn afhankelijk van de variëteit van het rapport. Het maken van een rapport bij de verschillende pakketten is zo divers dat na onderzoek van de mogelijkheden een offerte op maat voor u kan worden gemaakt. Het is zeker de moeite waard een offerte door TeachingIT te laten maken.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?

Harrie van der Sanden / info@teachingit.nl/ 06-11750893