ESIS

Instructiefilms ESIS

(met dank aan basisschool het Palet)

Administratie lestijden invoeren

Administratie jaarplanning invoeren

Leerkracht absenties invoeren (in verband met Mijn ESIS is een nieuwe instructie in ontwikkeling)

Leerkracht invoer van groepsplannen (in verband met Mijn ESIS is een nieuwe instructie in ontwikkeling)

Leerkracht registraties invoeren in het leerlingendossier (in verband met Mijn ESIS is een nieuwe instructie in ontwikkeling)

Leerkracht uitleg over toetsresultaten CITO

Leerkracht schoolrapport invoeren (in verband met Mijn ESIS is een nieuwe instructie in ontwikkeling)

Archiveren schoolrapporten (in verband met Mijn ESIS is een nieuwe instructie in ontwikkeling)