Informatie

Ben je ‘in Control’

TeachingIT is een ambitieus organisatie- adviesbureau dat zich richt op het verbeteren van de (onderwijslogistieke) processen bij onderwijsinstellingen in Nederland.

Mijn visie:  Door het opleiden van uzelf en uw medewerkers kan een kwaliteits-verbetering worden gerealiseerd binnen het onderwijslogistieke proces. Een doorgaande lijn in het registreren en monitoren van de verrichtingen van de leerlingen en het personeel.
Vermindering van administratieve handelingen voor leerkrachten en ‘in control’ zijn over de gegevens.

Door een ruime ervaring op het gebied van de ondersteunende programma’s is een verbeteringstraject mogelijk voor uw organisatie. Denk hierbij aan het registreren van toetsgegevens en de analyse ervan, de inrichting van uw applicatie voor de gebruikers en de uitwisseling van gegevens naar DUO.

 

 

Situaties waarbij u mijn hulp kunt inschakelen:

 • Ontwikkeling van Schoolrapport. (van opzet tot invoer)
 • Kwaliteitsverbetering dossiervorming binnen de school.
 • Controle op ingevoerde gegevens, proces verbeteringen, gegevensscan in LAS.
 • Opleiding Interne Begeleiding met gebruik van LVS. (Leerling Volg Systeem)
 • Opleiding Opbrengsten in het Basisonderwijs.
 • Begeleiding van het traject naar een digitaal schoolrapport.
 • Inspectie visitatie gepland, zijn alle gevraagde gegevens uit het LVS  op orde.
 • Maatwerk trainingen voor het gebruik van het LVS.
 • 1 Oktober is voorbij en wat zijn de vervolgstappen, hoe staan we er als organisatie voor. (IBG uitwisseling naar BRON)
 • Pakketkeuze, welk programma is het beste voor onze organisatie.
 • Nog vele andere mogelijkheden voor ondersteuning.
 • De jaarovergang.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?

Harrie van der Sanden / info@teachingit.nl/ 06-11750893