Workshops

Kunnen we het gebruik van ESIS op school verbeteren?

 

ESIS wordt al jaren gebruikt op school. In de loop der jaren zijn er diverse wijzigingen geweest in het pakket. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan het gebruik van het pakket. Op school hebben we het idee dat we het pakket goed gebruiken maar is dat te controleren?

Met behulp van eenvoudige stappen is een controle mogelijk op de gegevens die zijn verwerkt in ESIS.

In deze workshop gaan we met behulp van een aantal vragen over de inhoud van ESIS onderzoeken of we het pakket op school efficiënt hebben ingezet. Door middel van verbeterpunten gaan we aan het werk met het opschonen en verbeteren van de procedures.
Gebleken is dat over het algemeen de scholen het prima doen maar nog wat instrumenten willen hebben om controles door te voeren. Deze worden tijdens deze bijeenkomst aangereikt.

Deze workshop is met name voor de eindverantwoordelijke van de gegevens. Dit kan een directeur of administratie zijn. Voor het onderdeel Begeleiding kan dit bijvoorbeeld een interne begeleider zijn.