ESIS

ESIS omvat alle administratieve onderdelen die voor een school voor primair onderwijs van essentieel belang zijn. ESIS is al vele jaren een erkend administratiesysteem en heeft het meest flexibel in te richten pakket, in te richten naar de wensen van uw school.

Door jarenlange ervaring vanuit mijn vorige werkgever is het mogelijk tot in detail de ondersteuning te bieden. De visie van Rovict op het gebied van het LVS is het uitgangspunt voor de ondersteuning van uw organisatie.

Voorbeeld van een leerlingdossier

De inrichting van ESIS is per school verschillend, door de zelf in te richten modules kunt u in ESIS precies doen wat bij uw school past. Om dit te doen is wel wat kennis nodig van het pakket. Dit kan onder mijn begeleiding voor de school worden geregeld.

Ook de inrichting en het gebruik van het Ontwikkelingsperspectief behoort tot de mogelijkheden.

Voorbeeld van een ontwikkelingsperspectief